CENTER USTVARJALNOSTI - FERRUM

 

Interaktivna ustvarjalna delavnica z mnogimi interaktivnimi aktivnostmi krepil povezanost v skupini in daje prešeren in zabaven navdih za nadaljnje izobraževanje in delovanje na področju ustvarjalnosti in inovativnosti.

Osnovni namen delavnice je osvojiti kulturo inovativnosti in kreativnosti. Preko praktičnih nalog s področja strojništva, ekologije, kemije, logistike, metalurgije in elektrotehnike se skupina srečuje z razmišljanjem izven škatle in razvija ustvarjalne ideje. Hkrati na delavnici spoznavamo povezanost med komunikacijo, inovacijo in timom ter sidramo pozitivno delovanje za dokončanje projektov.

 

1) DELAVNICA: USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST V PODJETJU

Ciljna skupina: Ljudje, zaposleni in organizacije, ki želijo razviti svoj ustvarjalni in inovativni potencial.

Vsebina izobraževanja:

 • Kreativnost in ustvarjalnost
 • Načela ustvarjalnega mišljenja
 • Tehnike ustvarjalnega mišljenja
 • Inovativni in podjetniški duh
 • Inovacija v podjetju (organizaciji)
 • Inovativno vodenje

Število ur: 10

Metodologija:
Predavanje
Diskusija
Praktične vaje

 

2) INTERAKTIVNA DELAVNICA: USTVARJALNOST ZA MLADE

ics delavnica za mlade

 

Ciljna Skupina: Učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol.

Vsebina izobraževanja:
Projekt Delavnica »Inovativnost in ustvarjalnost za mlade« predstavlja način dela z mladimi, kjer so učenci in dijaki vključeni v reševanje konkretnih primerov iz posameznih podjetij pod vodstvom mentorja.

Cilji delavnice so:

 • Osvojiti kulturo ustvarjalnosti in inovativnosti
 • Vzpodbuditi zanimanje za izobraževanje tehničnih poklicev
 • Mlade učiti teamskega dela in sodelovanja pri delu
 • Poklicno usmerjanje in motiviranje mladih za delo v industriji
 • Odprtost in možnost vključevanja mladih širše v svet skozi delo

Tridnevna delavnica z mnogimi interaktivnimi aktivnostmi krepi povezanost v skupini mladih in jim prinaša prešeren in zabaven navdih za nadaljnje izobraževanje in delovanje na področju ustvarjalnosti in inovativnosti. Osnovni namen delavnice je osvojiti kulturo inovativnosti in kreativnosti. Preko praktičnih nalog s področja strojništva, ekologije, kemije, logistike, metalurgije in elektrotehnike se bo skupina srečala z razmišljanjem izven škatle in razvijala ustvarjalne ideje. Hkrati na delavnici spoznavamo povezanost med komunikacijo, inovacijo in timom ter sidramo pozitivno delovanje za dokončanje projektov. Mentorji za praktični del nalog se kadrujejo iz podjetja. Posebnost delavnice je tudi ta, da mladim predstavimo z ogledom železarskega muzeja Štore tehnično dediščino. Z ogledom starih filmov o načinu dela dobijo udeleženci pogled v preteklost, ki jo lahko primerjajo z delom sedaj v moderni dobi in dobijo vizijo za bodočnost.

Število ur: 20

Metodologija:

 • Predavanje
 • Diskusija
 • Praktične vaje

Primeri ustvarjalnosti

1. delavnica

 • Izdelava sistema za brezkontaktno merjenje temperature valjanca
 • Sistem za določevanje vključkov
 • Sistem za samodejno izdelavo delovnih nalogov za jeklarno
 • Sistem za samodejno planiranje natovarjanja tovornjakov

2. delavnica

 • Izdelava sistema za merjenje prašnih delcev
 • Sistem za optimiranje postavitve strojev
 • Sistem za samodejno prepoznavanje stopnje trakavosti jekla

3. delavnica

 • Izdelava sistema za brezkontaktno merjenje temperature valjanca
 • Izdelava modela poplav za območje železarne ŠTORE STEEL d.o.o.
 • Izdelava modela valjanja

4. delavnica

 • Sistem za samodejno planiranje natovarjanja tovornjakov
 • Sistem za obveščanje proti poplavam
 • Sistem za samodejno določanje položaja vezi v proizvodnji

5. delavnica

 • Sistem za prikaz potovanja orodja glede na NC kodo
 • Izdelava sistema za brezkontaktno merjenje temperature valjanca
 • Izdelava povezave mikroračunalnika na podlagi RS-232 standarda

6. delavnica

 • Izdelava modela valjanja in nastajanja notranjih napak
 • Izdelava modela za napovedovanje odvzema zemeljskega plina
 • Izdelava merilnika hrupa

7. delavnica

 • Sistem za samodejno planiranje natovarjanja tovornjakov
 • Sistem za samodejno spreminjanje topologije z namenom zaščite pred poplavami
 • Sistem za samodejno umestitev regalnega skladišča v proizvodnjo

8. delavnica

 • Sistem za samodejno optimiranje poti robota
 • Sistem za samodejno spreminjanje topologije z namenom zaščite pred poplavami
 • Izdelava sistema za pomoč pri litju jekla za telefone z operacijskim sistemom Android

9. delavnica

 • Umetna inteliganca
 • Mindstrom Lego

10. delavnica

 • Analiziranje obremenitve materiala med valjanjem
 • Izračun koordinat za robota
 • Problem programiranja robotske roke

11. delavnica

 • Gravitacijski algoritem
 • Stroj za vrtanje
 • 30MnVS6 Predstavitev

12. delavnica

 • Stara hiša
 • Ozka grla
 • SMS sporočanje
 • računanje parametrov

O podjetju

Izobraževalni center Štore d.o.o
Teharje 11
3211 Teharje
Tel: 03/425 88 06
Fax: 03/ 425 88 08
E-mail:ic.store@siol.net