SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI, VAROVANJE OKOLJA,

VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

 

  • Tečaj za vhodnega kontrolorja
  • Osnove ultrazvočne kontrole
  • Kontrola kakovosti pri rokovanju z metalurškimi polproizvodi
  • Psihosocialna preventiva
  • Stres in pregorelost na delovnem mestu
  • Promocija zdravja pri delu

 

pdf Katalog

 

O podjetju

Izobraževalni center Štore d.o.o
Teharje 11
3211 Teharje
Tel: 03/425 88 06
Fax: 03/ 425 88 08
E-mail:ic.store@siol.net